Over Devazorg

Deva Zorg & Welzijn is in 2009 ontstaan uit de groeiende vraag naar zorg waarbij rekening wordt gehouden met de multiculturele levensbeschouwing, cultuur en taal van de zorgbehoevende door middel van een “Zorg-Plus benadering”. Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.

DEVA staat dan ook voor Dienstverlening, Emancipatie, Verzorging en Advies. Met de nadruk op Emancipatie zijn wij van mening dat u net zo veel recht heeft om van het leven te genieten. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt bij onze organisatie. Daarom kijken wij samen met u wat uw wensen zijn en wat de mogelijkheden hierin zijn. Of het nu gaat om zorg, advies, hulp, begeleiding of ontspanning, Deva Zorg & Welzijn houdt rekening met al uw wensen.

Missie

Bij Deva staat de cliënt centraal. De zorg die geleverd wordt is van kwalitatief hoog niveau. Deva heeft de deskundigheid en kennis van verschillende culturele achtergronden om specifieke zorg aan patiënten uit verschillende culturen aan te bieden. Deva levert een breed pakket van zorgdiensten, deze is te allen tijde afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. Vertrouwd, kwaliteit en verantwoord zijn begrippen die onze missie kenmerken.

“Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden”

Visie

Deva Zorg & Welzijn heeft als visie om u te laten genieten van het leven, ook daar op de momenten waar u hulp nodig heeft. Wij kijken samen met u wat u nog kan en wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is het voor ons van belang dat u in uw eigen vertrouwde omgeving waar iedereen u kent blijft wonen. Daarom is het goed om te weten dat de professionals van Deva Zorg en Welzijn gekwalificeerd zijn, kennis hebben en rekening houden met uw cultuur en wensen en dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van uw cultuur. Ze staan open om met u na te denken en volgens uw wensen te werken.

Onze visie bestaat uit de volgende punten:

  • Zo lang mogelijk thuis;
  • Meer deskundigheid (denk hierbij aan cultuur en taal);
  • Nauwe samenwerking met mantelzorgers;
  • Meer verantwoordelijkheid als zorginstelling;
  • Transparantie;
  • Op zoek naar goede oplossing met uw beschikbare budget;
  • De hele verantwoordelijkheid van uw zorgproces op ons nemen;
  • Samenwerking met verschillende instanties in belang van uw gezondheid;
  • Nederlandse wet- en regelgeving.