Begeleiding

Wanneer u door diverse (persoonlijke) omstandigheden het overzicht kwijt bent en het even niet meer weet, zorgen wij als Deva Zorg en Welzijn dat één van de gekwalificeerde maatschappelijk werkers u ondersteunt, stimuleert en begeleidt. De begeleiding kan zowel binnen of buitenshuis en hangt van de situatie af. Onze professionals houden rekening met uw emotionele-, relationele- en rationele achtergrond. Samen met u zullen onze professionals ervoor zorgen dat u weer structuur krijgt in uw algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en we streven ernaar om samen met u progressie te boeken, zo krijgt u zelf de regie weer in handen. Ook bieden wij mogelijkheden bij het oplossen van opvoedingsproblematiek, relatieproblemen, depressies of thuiskomst na opname in het ziekenhuis of andere instanties. Samen met u en uw vertrouwde omgeving wordt er naar een structurele oplossing gezocht. Tevens hechtten wij als Deva Zorg en Welzijn veel waarde aan de privacy van al onze cliënten en waarborgen geheimhouding van persoonlijke gegevens.