Contract Twentse Gemeenten

Samen 14

Deva Zorg & Welzijn heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten voor de WMO diensten, samenwerkend onder de naam Samen14.

Nadat de wijkcoaches van de gemeente waarin u woont een behandel plan voor u hebben opgesteld, kunt u zowel een in ZIN (Zorg in Natura) alsmede een PGB zorg inkopen bij Deva Zorg & Welzijn.

Meer informatie?

Onze adviseurs komen graag bij u langs om te toetsen voor welke zorg u mogelijk in aanmerking komt.

BEL 0546 454 645