Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Omdat mantelzorgers de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, zijn zij zich er niet altijd van bewust dat ze tot de grote groep informele zorgverleners behoren. Bovendien vervullen mantelzorgers ieder op eigen wijze hun rol als mantelzorgers: dé mantelzorgers bestaat niet. Uitgangspunt van de Wmo is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente, voorzieningen en organisaties. Dat betekent dat er nog meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers.

Als mantelzorger kunt u meer informatie, persoonlijk advies en ondersteuning krijgen bij Deva Zorg en Welzijn. Tevens kunt u bij Deva Zorg & Welzijn terecht voor diverse trainingen en cursussen om u verder te ontwikkelen als mantelzorger. Vraag gerust naar de mogelijkheden.